Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby brunatne kwaśne

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb brunatnych kwaśnych muszą spełniać kryteria typu → gleby brunatne, a także posiadają wyrównany i obniżony → stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadami V. Wynosi on w całej warstwie 20-100cm poniżej 50%, a w części powierzchniowej, często poniżej 20%. Są one całkowicie pozbawione węglanów, kwaśne i silnie kwaśne, bardzo często z próchnicą typu → moder, oraz z nadkładem butwiny. Morfologie tego podtypu można przedstawić poziomami: Ol–A–Bbr-C. Tworzą siedliska uboższych lasów i lasów mieszanych. W lasach występuje najczęściej spośród gleb brunatnych, zajmując często większe kompleksy, np. w Beskidach. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby brunatne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby brunatne kwaśne

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt