Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby deluwialne brunatne

(Gleboznawstwo leśne), Jednostki zaliczane do podtypu gleb deluwialnych brunatnych muszą spełniać kryteria typu → gleby deluwialne, a cechą wyróżniającą jest obecność poziomu → cambic pod poziomem A. Morfologię takiej gleby można przedstawić poziomami: Ol- Adel–Bbrdel-Cdelgg. W obrębie tych gleb wyróżnia się najczęściej odmiany eutroficzne. Przydatność siedliskową gleb tego podtypu przedstawiono w charakterystyce typu → gleby deluwialne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby deluwialne brunatne

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt