Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby glejo-bielicowe torfiaste

(Gleboznawstwo leśne), podtyp gleb glejo-bielicowych torfiastych musi spełniać kryteria typu → gleby bielicowe, a ponadto wyróżnia się odkładaniem się warstwy torfu na powierzchni. Powstaje to w warunkach oddziaływania na profil gleby bielicowej dystroficznych wód gruntowych w dłuższym okresie czasu i doprowadza to do wytworzenia torfu, silnie kwaśnego i słabo rozkładającego się. Pod poziomem ektopróchnicy występują poziomy: → histic, → albic, → glejospodic i → gleyic. Morfologię profilu tej gleby można przedstawić poziomami: Ol–Ofh–AeEes–Eesgg–BhfeGo–Gr. Wartość siedliskotwórcza tych gleb jest podobna jak → gleby glejo-bielicowe murszaste.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby glejo-bielicowe torfiaste

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt