Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby gruntowoglejowe mułowe

(Gleboznawstwo leśne), Jednostki zaliczone do podtypu gleb gruntowoglejowych mułowych muszą spełniać kryteria typu → gleby gruntowoglejowe, a ponadto wyróżniać się warunkami w jakich powstaje. Są to okresowe zalewy wodami powierzchniowymi niosącymi zawiesinę zwaną → muł. Prowadzi to do osadzania się mułu na powierzchni tych gleb, którego miąższość nie może przekraczać 30cm. Morfologię tych gleb można przedstawić poziomami: O–Om–Aegg–Agg–Go–Gor–Gr. Sa to gleby eutroficzne tworzące siedliska olsów, rzadziej lasów łęgowych. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby gruntowoglejowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby gruntowoglejowe mułowe

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt