Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby gruntowoglejowe torfowe

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb gruntowoglejowych torfowych muszą spełniać kryteria typu → gleby gruntowoglejowe, a ponadto cechą wyróżniającą jest występowanie na powierzchni tych gleb warstwy torfu o zawartości węgla organicznego powyżej 11,6% C. Miąższość tego poziomu nie może przekroczyć 30 cm. Obecność torfu na powierzchni gleby jest efektem silniejszego i trwałego uwilgotnienia terenu. Morfologię profilu można przedstawić poziomami: OP–Aegg–Agg–Gr. Odmiany troficzne tych gleby są najczęściej oligotroficzne i mezotroficzne, co odpowiada siedliskom boru mieszanego i lasu mieszanego, oba w wariantach wilgotnych i silnie wilgotnych. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby gruntowoglejowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Gleby gruntowoglejowe torfowe

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt