Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby mineralno-murszowe

(Gleboznawstwo leśne), jednostki podtypu gleby mineralno-murszowe muszą spełniać kryteria typu → gleby murszowate. Są one wytworzone ze zmurszałych torfów. Zawartość węgla organicznego w poziomie AOM wynosi poniżej 11,6%, a jego miąższość jest większa od 30cm. Dopuszcza się w części poziomu AOM zawartość C organicznego powyżej 11,6%. Morfologię takiej gleby można przedstawić poziomami: Ol- AOM–DG. W obrębie tych gleb wyróżnia się najczęściej odmiany eutroficzne i mezotroficzne. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby murszowate.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby mineralno-murszowe

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt