Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby murszowate właściwe

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb murszowatych właściwych muszą spełniać kryteria typu → gleby murszowate, a cechą wyróżniającą jest zawartość węgla organicznego w poziomie AeM wahająca się od 5,8 do 11,6%,C, która w dolnej części tego poziomu może spaść poniżej 5,8%C. Morfologię takiej gleby można przedstawić poziomami: Ol- AeM–AC-CG. W obrębie tych gleb wyróżnia się najczęściej odmiany eutroficzne i mezotroficzne. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby murszowate.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Gleby murszowate właściwe

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt