Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby murszowe

Opis
Zdjęcia
Rysunki
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), powstają w terenie o przerwanym procesie bagiennym. Jest to najczęściej powodowane przez odwodnienie mokradeł i bagien. W profilu glebowym występuje warstwa organiczna murszowa, która stanowiąc wcześniej → torf, → gytię lub → muł uległa już częściowo lub całkowicie humifikacji jako skutek odwodnienia i stanowi poziom diagnostyczny → melanic (wg Systematyki gleb Polski 1989 i Klasyfikacji gleb leśnych Polski [2000]) (→ fotografia). Miąższość murszu wynosi co najmniej 30 cm i zawiera powyżej 11,6% węgla organicznego. Morfologię gleby murszowej można przedstawić poziomami: Ol-M–O–DG. Warstwa murszu i mineralna część podścielająca jest mokra lub wilgotna, a w dłuższym okresie bezdeszczowym czasem nawet umiarkowanie wilgotna. Podtypy gleb murszowych i kryteria ich wydzielania przedstawia → rysunek. Właściwości biogeochemiczne gleb murszowych są zmienne i pozwalają zaliczyć je do odmian oligotroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. Odmiany eutroficzne klasyfikowane są jako siedlisko olsu jesionowego, z potencjalnym zbiorowiskiem łęgu jesionowo – olszowego (Circaeo – Alnetum). Odmiany mezotroficzne gleb murszowych klasyfikuje się jako siedliska olsu, olsu jesionowego i lasu mieszanego bagiennego. Potencjalne zbiorowiska leśne w kolejności stanowią - ols porzeczkowy i typowy (Ribo nigri - Alnetum symphytetosum i typicum), łęg jesiono-olszowy (Circaeo – Alnetum) oraz ols torfowcowy (Sphagno squarrosi – Alnetum). Odmiany oligotroficzne gleb murszowych tworzą siedlisko boru mieszanego wilgotnego z potencjalną roślinnością trzęślicowego kontynentalnego boru mieszanego (Querco roboris - Pinetum molinietosum). Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Bieniek B., Piaścik H. 2005. Różnicowanie się składu chemicznego gleb murszowych na tle warunków geomorfologicznych Pojezierza Mazurskiego. Journal of Elementology, 10(3): 461-468.
Gotkiewicz J. 2005 Paludologia jako nauka o mokradłach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507: 159-164.

Gleby murszowe

Zgłoś uwagę do hasła

Gleby murszowe

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt