Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby płowe brunatne

Opis
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), jednostki podtypu gleby płowe brunatne charakteryzują się właściwościami typu → gleby płowe, a także występowanie poziomu → cambic o cechach słabo wykształconych zwanych czasem (proto)cambic. Występuje on pomiędzy poziomem A i poziomem → luvic. Pozostałe cechy gleby są zbliżone do typu gleb płowych. Morfologie tego podtypu można przedstawić poziomami: Ol–A–Bbr-Eet–Bt–C. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby płowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt