Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby płowe

(Gleboznawstwo leśne), Gleby płowe wytwarzają się z różnych utworów, najczęściej z lessu, z pyłu wodnego pochodzenia, z glin zwałowych oraz z piasków zalegających na glinie lub cięższych piasków. Gleby te mają dobrze wykształcony, czyli zróżnicowany na poziomy genetyczne profil. Pod poziomem próchnicznym A, występuje poziom diagnostycznyluvic wyraźnie jaśniejszy i mniej zwięzły w porównaniu z głębiej leżącym poziomem diagnostycznym → argic (→ fotografia). Poziom argic jest wyraźnie ciemniejszy w barwie i bardziej zwięzły w porównaniu z poziomami leżącymi pod i nad nim, zawiera on co najmniej 3% więcej iłu koloidalnego jak poziom leżący nad nim. Morfologię gleb płowych można przedstawić poziomami: Ol–A–Eet–Bt–C. Uziarnienie gleb płowych to najczęściej utwory pyłowe, gliny lekkie i piaski na glinie, bezszkieletowe lub słabo szkieletowe. Odczyn gleb płowych jest zróżnicowany. Wysycenie kationami zasadowymi V, dobrze koreluje z odczynem. W poziomach próchnicznych V waha się od kilku do kilkunastu procent, a w głębszych poziomach rośnie nawet do około 100. Podtypy gleb płowych i kryteria ich wyróżniania przedstawia rysunek. Właściwości biogeochemiczne gleb płowych mieszczą się w środkowych przedziałach spotykanych w glebach brunatnych. Gleby płowe zaliczają się do odmiany eutroficznej bliskie odmiany mezotroficznej. W klasyfikacji siedliskowej są to lasy świeże i wyżynne. Odmiany oglejone tworzą las wilgotny. Takie siedliska odpowiadają potencjalnej roślinności leśnej grądów, w podzespołach typowych i wyżynnych (Tilio/Galio – Carpinetum), żyznej buczyny niżowej (Melico – Fagetum) i górskiej (Dentario glandulosae – Fagetum), a w terenach wilgotniejszych grądów niskich (Tilio - Carpinetum stachyetosum). Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby płowe

Rysunki

Gleby płowe

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt