Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gleby przekształcone chemicznie

(urządzanie lasu), typ gleb antropogenicznych, do którego należą gleby:a) agrotroficzne – trwale wzbogacone w składniki odżywcze roślin wskutek intensywnego nawożenia organicznego i mineralnego, szczególnie w głębokiej warstwie uprawnej (ornej) – gleby porolne,b) sylwitroficzne – poziomy powierzchniowe i podpowierzchniowe trwale wzbogacone w składniki odżywcze roślin wskutek intensywnego nawożenia rożnymi formami nawozów mineralnych i organicznych – gleby leśne,c) obciążone metalami ciężkimi – długotrwale zanieczyszczone metalami ciężkimi osadzonymi z powietrza atmosferycznego,d) zakwaszane – podlegające od powierzchni zakwaszaniu przez kwaśne deszcze i kwasogenne gazy adsorbowane z powietrza,e) alkalizowane – podlegające od powierzchni postępującej alkalizacji wskutek osadzania pyłów węglanowych,f) zasolone – nasycone solami mineralnymi od powierzchni,g) skażone – długotrwale zanieczyszczone chemikaliami ochrony roślin stosowanymi w gospodarce rolniczej i leśnej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. II, zał. 4 pkt 3 ppkt 2

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt