Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gleby przekształcone mechanicznie i hydrologicznie

(urządzanie lasu), typ gleb antropogenicznych, do którego należą gleby:a) uprawne porolne – z warstwą orną, często z podeszwą płużną, przejęte z użytków rolnych do zagospodarowania leśnego,b) uprawne leśne – z warstwą orną, pod którą zachowały się poziomy genetyczne pozwalające określić podtyp gleby, np. w szkółkach leśnych, uprawach leśnych z orką rożnej głębokości itp.,c) odwodnione – gleby z reliktowymi poziomami gruntowoglejowymi i opadowoglejowymi na skutek trwałego odwodnienia lub obniżenia lustra wód gruntowych,d) zawodnione – gleby znajdujące się pod wpływem wód powierzchniowych lub podniesionego lustra wód gruntowych przez zabiegi techniczne człowieka, z nakładającymi się współcześnie nowymi cechami glejowymi,e) zanieczyszczone – na powierzchni i w górnych poziomach nagromadzone odpady stałe rożnego pochodzenia,f) zniekształcone – gleby z profilem zniekształconym częściowo lub całkowicie przez mechaniczne działania człowieka (np. pobrunatne, popłowe, pordzawe, pobielicowe, potorfowe);
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. II, zał. 4 pkt 3 ppkt 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt