Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby rdzawe właściwe

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb rdzawych właściwych charakteryzują się właściwościami i układem poziomów przewidzianych dla typu → gleby rdzawe. Brak jest cech pozwalających wydzielić poziomy charakterystyczne lub zbliżone do ich innych podtypów. Morfologię tego podtypu można przedstawić poziomami: Ol–Ofh–ABv–BvC–C. W obrębie gleb rdzawych właściwych można wyróżnić wszystkie odmiany troficzne, przy czym większość stanowisk tych gleb w Polsce kwalifikowano do odmiany dystroficznej i oligotroficznej. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → gleby rdzawe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby rdzawe właściwe

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt