Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby stagnoglejowe torfiaste

(Gleboznawstwo leśne), Jednostki kwalifikowane jako podtyp gleb stagnoglejowych torfiastych muszą spełniać kryteria typu → gleby opadowoglejowe, a ponadto wyróżniają się występowaniem poziomu torfiastego na powierzchni o miąższości poniżej 30 cm i zawartości od 5,8 do 11,6% węgla organicznego. Morfologię gleby można zaprezentować poziomami: Ol–Aeg–Gg–C. Przydatność siedliskową gleb tego podtypu przedstawiono w charakterystyce typu → gleby opadowoglejowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby stagnoglejowe torfiaste

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt