Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby torfowe torfowisk niskich

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb torfowych torfowisk niskich muszą spełniać kryteria typu → gleby torfowe. Ponadto są one wytworzone z torfu o właściwościach korzystnych dla życie drzew leśnych. Lekko kwaśny i obojętny odczyn, szczególnie w głębszych poziomach, dobry i średni stopień rozkładu torfu, częste zamulanie, wysoka zawartość kationów, a zwłaszcza wapnia, ruchoma i dobrze natleniona woda, składają się na dobre warunki troficzne gleb torfowych torfowisk niskich. Ich trofizm pozwalał zaliczyć je do odmian mezotroficznych i eutroficznych. Są to siedliska olsów, z potencjalnymi zbiorowiskami olsu porzeczkowego żywokostowego i typowego (Ribo nigri - Alnetum symphytetosum i typicum), bagiennej olszyny górskiej (Caltho – Alnetum). Właściwości te ujęte indeksem SIG przyjmują wartość powyżej 25 → rysunek. Ich morfologię można przedstawić poziomami: Ol- POtni–Otni–D.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby torfowe torfowisk niskich

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt