Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby torfowe

(Gleboznawstwo leśne), Gleby torfowe powstają w środowisku trwale uwodnionym wodami gruntowymi i opadowymi w których zachodzi współcześnie, bagienny → proces torfotwórczy. Od powierzchni w profilu dominuje → torf, którego miąższość wynosi co najmniej 30 cm (→ fotografia). Poziom torfowy zawiera co najmniej 11,6% C organicznego i jest nasycony wodą przynajmniej jeden miesiąc w roku lub więcej. Jest to poziom diagnostycznyhistic. Morfologię gleby torfowej można przedstawić poziomami: Ol-POt–Ot–D. Podział gleb torfowych na podtypy jest ściśle związany z ich trofizmem kształtowanym przez właściwości geochemiczne ujęte indeksem → SIG (→ rysunek). Różnorodność trofizmu gleb torfowych wynika z morfologii terenu kształtowanej budową geologiczną, typem obiegu wody i jej trofizmem. Wyróżnia się → gleby torfowe torfowisk niskich, → gleby torfowe torfowisk przejściowych i → gleby torfowe torfowisk wysokich. Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

gleby torfowe - teren występowania
profil

Rysunki

Gleby torfowe

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt