Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

globalne ocieplenie

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. globus = okrągła bryła, sfera], wzrost temperatury na Ziemi w wyniku zatrzymywania przez gazy cieplarniane odbitego od globu promieniowania podczerwonego (promieniowanie długofalowe o długości fali 4–80 mm). Jest zagrożeniem wynikającym z nasilenia się efektu cieplarnianego, będącego rezultatem nadmiernej koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Szacuje się, że od 1795 zawartość dwutlenku węgla w atmosferze zwiększyła się o 25% objętości, podtlenku azotu wzrosła o 10%, dwukrotnie też podniosła się koncentracja metanu oraz pojawiły się freony. Obliczono na tej podstawie, że temperatura powierzchni Ziemi powinna się podnieść o 0,8–2,6°C. Dlatego że oceany spowalniają ten proces, nie występuje on jeszcze w takim nasileniu. Przewidywanymi skutkami globalnego ocieplenia są: wzrost średniej temperatury powietrza, topnienie lodowców na biegunach Ziemi, podniesienie się poziomu mórz i oceanów, zalanie wielu obszarów położonych na małej wysokości bezwzględnej, zwiększenie ilości opadów na Ziemi, przesunięcie się stref klimatycznych ku biegunom, zmiany cyrkulacji lokalnych i wielkoskalowych prądów powietrznych nad powierzchnią kuli ziemskiej. Nowe warunki klimatyczne wywołają też liczne klęski żywiołowe, jak np. huragany, cyklony, tornada, powodzie, susze, lawiny. Na skutek niedostosowania zginie wiele gatunków roślin i zwierząt. Pojawi się też wiele chorób związanych z gorącym klimatem. Skutki globalnego ocieplenia można będzie także zauważyć w gospodarce człowieka, głównie w rolnictwie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt