Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Goetz Józef

(historia i tradycja leśna), Józef Goetz urodził się 2 III 1903 r. w Korytach (ówczesny powiat ostrowski) jako syn leśnika. Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wlkp. (1923 r.) był praktykantem w nadleśnictwach: Sieraków, Wanda i Durowo. W latach 1925-1928 studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie od 1927 r. był asystentem w Katedrze Botaniki Systematycznej i Leśnej. Wspólnie z profesorem Konstantym Steckim organizował ogród dendrologiczny na Sołaczu. Wzbogacił kolekcję tego obiektu o wiele gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk leśnych w 1933 r., na podstawie pracy pt. Grab (Carpinus betulus LJ w Polsce północno-wschodniej, jego rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu drzewostanów, podjął obowiązki nadleśniczego w majątku Kościelskich w Miłosławiu. Od 1935 r. do wybuchu wojny oraz po wyzwoleniu do 1949 r. był dyrektorem dóbr i lasów miasta Torunia. W 1939 r. walczył jako podporucznik Wojska Polskiego i dostał się do niewoli niemieckiej. Przez cały okres wojny przebywał w oficerskim obozie jenieckim VII A Murnau. Pod koniec 1940 r. uzyskał tam zezwolenie na wygłoszenie dla współtowarzyszy wykładów z botaniki leśnej, hodowli lasu i łowiectwa. Prowadził również pracę badawczą nad wykreślaniem map rozmieszczenia zwierzyny w Polsce w okresie międzywojennym. We wrześniu 1949 r. został powołany na stanowisko adiunkta w Katedrze Botaniki Leśnej UP, a 1 X 1950 r. objął obowiązki kierownika jednostki. Od września 1949 r. był członkiem zarządu i sekretarzem Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Opublikował około 40 prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych głównie problematyce dendrologicznej i łowieckiej. Opracował między innymi rozmieszczenie jarzębu brekinii w zachodniej Polsce (1928), występowanie graba i brzozy niskiej w północno-wschodniej części kraju (1932) oraz buka na granicy zasięgu w Wielkopolsce (1935). Opisał szablastość strzał modrzewia polskiego na Górze Chełmowej (1951) oraz scharakteryzował zmienność owoców dębu szypułkowego (1931). W latach 1947-1949 redagował „Pomorski Biuletyn Łowiecki". Zmarł 22 II 1951 r. w Poznaniu w wieku 48 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz - Józef Goetz (1903-1951). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt