Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarstwo leśne

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), odpowiednio zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia gospodarki leśnej, w tym:
1) zespół składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o którym mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r o lasach1 , zwanego w zarządzeniu Lasami Państwowymi;
2) każdy inny zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zespół składnik materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia gospodarki leśnej, jeżeli jest ona prowadzona na podstawie planu urządzenia lasu;1 ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (t j: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, Nr 92, poz. 753..)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt