Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarstwo zrębowe (GZ)

(urządzanie lasu), obejmowało te drzewostany w lasach gospodarczych (nie ujęte w gospodarstwie specjalnym lub przebudowy), w których ze względu na typ siedliskowy lasu oraz GTD i aktualny skład gatunkowy, przyjmuje się zrębowy sposób zagospodarowania (rębnią zupełną). Gospodarstwo zrębowe w IUL z 2012 r. zostało zlikwidowane, a w zamian wprowadzono zrębowy sposób zagospodarowania (GZ) w odniesieniu do siedlisk borów i olsów nadleśnictwa.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu z roku 2003, cz. I, § 82 ust. 9

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt