Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarz lasu

(lasy i leśnictwo), a) Lasy Państwowe jako zarządca lasów państwowych, będących własnością lub pod innym tytułem prawnym należący do Skarbu Państwa,
b) właściciele lasu, będący osobą fizyczną lub prawną; użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni, posiadacze zależni lub ustanowieni dzierżyciele lasów – działający w ramach każdego legalnego rozwiązania organizacyjno – prawnego (np. działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, fundacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo państwowe itp.) ,
c) współwłaściciele lasów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności nieruchomości gruntowych – działających pod tytułem wspólnoty gruntowej, spółki leśnej, stowarzyszenia itp.,
d) parki narodowe,
e) starosta, wykonującego zadania administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) zarządcy nieruchomości, ustanowieni na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – pod warunkiem prowadzenia działalności w ramach legalnych rozwiązań organizacyjno – prawnych (np. jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego itd.),
g) następca prawny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, władająca lasami Skarbu Państwa na podstawach ustawowych,
h) Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako trwały zarządca lasów, projektowanych pod budownictwo drogowe,
i) inni trwali zarządców lasów, działających w ramach legalnych rozwiązań organizacyjno – prawnych,
w takim zakresie, w jakim ustawa o lasach w połączeniu z innymi normami prawnymi uprawnia oraz nakłada  na wyżej wymienione osoby oraz jednostki organizacyjne obowiązek prowadzenia działalności leśnej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt