Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunt antropogeniczny

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), grunt powstały nie w sposób naturalny, lecz w wyniku działalności człowieka, np. przez wymieszanie gruntu naturalnego z materiałami odpadowymi (gruz, popiół, materiały syntetyczne itp.). Do gruntów antropogenicznych zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 zalicza się także grunty przetworzone (np. kamienie łamane) lub wytworzone (żużle, popioły lotne itp.) przez człowieka.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PKN Warszawa

Powiązane hasła

grunt

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt