Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunt, gruntoznawstwo

(Gleboznawstwo leśne), grunt to powierzchnia ziemi, podłoże, teren. To utwór skalny naturalny lub antropogeniczny, mineralny i organicznym, itp. To luźny materiał skalny przeznaczony do wykonania budowli ziemnej. Oznacza też grunt nośny, czyli grunt, na którym można posadowić bezpośrednio określoną budowlę bez obawy o nieutrzymanie obciążeń. Grunt słaby, nienośny to grunt o obniżonych parametrach nośności, który może nie wytrzymać obciążeń od określonej budowli. Grunt to także dno zbiornika wodnego. To także warstwa ziemi nadająca się pod uprawę, użytek rolny, a także gleba. Ustawa o lasach ( Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444) w art. 3. definiuje, że lasem jest grunt pokryty roślinnością leśną i związany z gospodarką leśną.
Gruntoznawstwo to dział geologii inżynierskiej zajmujący się badaniem i klasyfikacją gruntów dla potrzeb budownictwa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Pisarczyk S. 2013. Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Grabowska-Olszewska B. (red.) 1977. Gruntoznawstwo.

Publikacje powiązane tematycznie

Pisarczyk S. 2013. Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Grabowska-Olszewska B. (red.) 1977. Gruntoznawstwo. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Grabowska-Olszewska B. (red.) 1998. Geologia Stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt