Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunt wylesiony

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), las w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach: 
1) wyłączony z produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, choćby faktyczne wyłączanie gruntu z produkcji następowało na podstawie innych przepisów; 
2) zamieniony z gruntu pokrytego roślinnością leśną lub gruntu przejściowo pozbawionego roślinności leśnej na: 
a) grunt  przeznaczony lub zajęty pod obiekty oraz urządzenia infrastruktury leśnej, 
b) na użytek rolny

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt