Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunty leśne niezalesione

(urządzanie lasu), kategoria w rodzaju użytków gruntowych „lasy”, do której – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – zalicza się grunty: w produkcji ubocznej, do odnowienia, pozostałe grunty leśne niezalesione i nieprzewidywane do odnowienia. Opisy taksacyjne gruntów leśnych niezalesionych (bez gruntów związanych z gospodarką leśną) sporządza się na takich samych formularzach, jakie obowiązują dla gruntów zalesionych, podając:1) dane adresowe, wielkość powierzchni i grupę użytków gruntowych;2) opis siedliska oraz TD;3) główną funkcję lasu, strefę uszkodzeń gospodarstwo i wiek rębności określony dla głównego gatunku TD;4) opis występujących drzew (podobnie jak przedrostów, przestojów lub nasienników na gruntach zalesionych) oraz krzewów (podobnie jak podszytu na gruntach zalesionych), z zastrzeżeniem, że na plantacjach choinek lub krzewów oraz na płazowinach należy również zapisywać wskaźnik zadrzewienia (na plantacjach także jakość);5) ewentualne kępy oraz osobliwości przyrodnicze;6) wskazania gospodarcze.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 13 ust. 7; § 44

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt