Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunty pozostałe leśne niezalesione i nieprzewidywane do odnowienia

(urządzanie lasu), grupa powierzchni zaliczonych – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – do kategorii grunty leśne niezalesione, do której należą:a) grunty przeznaczone do sukcesji naturalnej, szczególnie powierzchnie referencyjne wyznaczone dla obserwacji procesów naturalnych w lasach,b) grunty objęte szczególną formą ochrony, do których zalicza się fragmenty ekosystemów nieobjętych dotąd powierzchniową formą ścisłej ochrony, a kwalifikujących się do niej ze względu na szczególną rolę, jaką odgrywają w ekosystemach leśnych, co dotyczy szczególnie płatów roślinności ściśle chronionej (np. na polanach w strefie górnej granicy lasu) lub ostoi niektórych zwierząt ściśle chronionych (np. powierzchni otwartych w ostojach węża Eskulapa),c) grunty przeznaczone do małej retencji wodnej w lasach, do których zalicza się śródleśne „oczka wodne”, bagienka, mszary, torfowiska oraz inne naturalne zbiorniki wodne,d) wylesienia na gruntach leśnych wyłączanych z produkcji na podstawie decyzji dyrektora RDLP (dotyczy przede wszystkim gruntów już wylesionych, lecz jeszcze nieprzekwalifikowanych na nieleśne w ewidencji gruntów i budynków),obszary podtopione na skutek szkód górniczych (do czasu ich rekultywacji).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 13 ust. 7

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt