Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grupa emisji

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), przedział, w jakim znajduje się dana instalacja, ustalony dla:a) pierwszego okresu rozliczeniowego zgodnie ze średnioroczną liczbą uprawnień do emisji CO2, z podziałem na grupy, gdzie:- grupa A oznacza średnioroczną liczbę uprawnień Ł 50 tys. Mg CO2,- grupa B oznacza średnioroczną liczbę uprawnień > 50 tys. i Ł 500 tys. Mg CO2,- grupa C oznacza średnioroczną liczbę uprawnień > 500 tys. Mg CO2,b) kolejnych okresów rozliczeniowych zgodnie z łączną wielkością rocznej emisji CO2 z całej instalacji, gdzie:- grupa A oznacza łączną wielkość rocznej emisji Ł 50 tys. Mg CO2,- grupa B oznacza łączną wielkość rocznej emisji > 50 tys. Mg CO2 i Ł 500 tys. Mg CO2,- grupa C oznacza łączną wielkość rocznej emisji > 500 tys. Mg CO2.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, § 2 ust. 4

Powiązane hasła

instalacja

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt