Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grupa granulometryczna piaski

Opis
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), to zmieszana → frakcja piaskowa, → frakcja pyłowa i → frakcja iłowa, w której frakcja piaskowa dominuje ilościowo. Utwory takie posiadają niską pojemność sorpcyjną, są przepuszczalne dla wody, ubogie w składniki pokarmowe i dlatego są niekorzystne glebotwórczo. Piaski ze względu na uziarnienie dzielą się na: luźne, słabogliniaste i gliniaste. Piaski luźne są najmniej korzystne glebotwórczo, wraz ze wzrostem zawartości frakcji iłowych poprawiają się też właściwości piasków i warunki życia drzew na glebach z nich wytworzonych. Ze względu na genezę wyróżnia się: → piaski zwałowe, → piaski rzecznolodowcowe, → piaski aluwialne starych i współczesnych teras akumulacyjnych, → piaski wydmowe, → piaski morskie i inne. Z piasków powstają najczęściej → gleby rdzawe i → gleby bielicowe, → arenosole, a w warunkach wilgotnych oraz podmokłych także → gleby opadowoglejowe i → gruntowoglejowe. W lasach gleby wytworzone z piasków stanowią duży odsetek całkowiej powierzchni.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt