Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grzyby właściwe

(fitopatologia leśna), organizmy heterotroficzne, przy czym niektóre odżywiają się żywą substancją organiczną - pasożyty, natomiast inne czerpią składniki pokarmowe z substancji martwej - saprotrofy, saprobionty. Grzyby które odżywiają się wyłącznie żywą materią to pasożyty bezwzględne (obligatoryjne), natomiast te które w zależności od sytuacji korzysta z martwej lub żywej materii organicznej - pasożyty względne (fakultatywne). Ciało wegetatywne zbudowane jest ze strzępek tworzących grzybnię (plecha, mycelium). Komórki grzybów jedno-, wielo- lub dwujądrowe (dikariotyczne). Ściana komórkowa g. w. zawiera chitynę, lipidy, białka, glukan, kallozę itp. Substancje zapasowe to tłuszcze i glikogen. Rozmnażanie poprzez zarodniki płciowe (zygospory, workowe, podstawkowe) lub bezpłciowe (konidia, oidia, chlamydospory. G. w. mogą tworzyć struktury nibytkankę, sznury grzybniowe i owocniki. Podstawą naturalnej klasyfikacji grzybów są ich cechy rozwojowe i typ rozmnażania płciowego. Ostatnio te kryteria zostały uzupełnione o szczegóły struktury ściany komórkowej, budowy wici (tam gdzie wici występują), a także dane dotyczące budowy kwasów nukleinowych i niektórych białek. W obrębie podkrólestwa Fungi (grzyby właściwe) wyróżniono 4 gromady: Chytridiomycota (skoczkowe), Zygomycota (sprzężniowe), Ascomycota (workowe) i Basidiomycota (podstawkowe). Grzyby spełniają znaczącą rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyniają się do mineralizacji związków organicznych w glebie. W gospodarce człowieka g. w. wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym, fermentacyjnym, mleczarskim i piekarniczym. Są wśród g. w. gatunki pasożytnicze powodujące choroby roślin i zwierząt. Liczną grupę stanowią grzyby saprotroficzne, rozkładające np. ściółkę leśną, drewno, odchody zwierząt, resztki roślin na polach i łąkach. Liczne są także gatunki symbiotyczne tworzące mikoryzę z korzeniami roślin, a także lichenizujące, czyli tworzące porosty. Większość grzybów jadalnych należy do podstawczaków (Basidiomycota, Basidiomycetes), są tu również gatunki o właściwościach trujących, w tym halucynogennych. Grzyby mogą powodować szkody w leśnictwie, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, rolnictwie i w innych gałęziach gospodarki człowieka.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Mańka K., 2005. Fitopatologia Leśna. Wydanie VI zmienione i poprawione. PWRiL Warszawa. Grzywacz A., 2003. Róznorodność gatunkowa - grzyby. W: Róznorodność biologiczna Polski. Andrzejewski R., Weigle A. (red.). Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa. Kwaśna H., 2006. Mikrobiologia dla studentów uczelni rolniczych. AR Poznań (w druku)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt