Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grzyby

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), organizmy heterotroficzne niezawierające w komórkach chloroplastów, gromadzące jako materiał zapasowy glikogen. Obejmują organizmy o zróżnicowanej budowie. Większość z nich ma ciało zbudowane z nitkowatych strzępek tworzących grzybnię. U grzybów wyższych strzępki tworzą zwartą strukturę, tzw. pseudotkankę. Występują we wszystkich strefach klimatycznych kuli ziemskiej, zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym. Wiele z nich wykazuje specyficzne wymagania siedliskowe, rozwijając się tylko w określonych warunkach. Większość toleruje szeroki zakres temperatur otoczenia, tylko niektóre są stenotermami (np. Mucor miehei rozwija się tylko w temperaturze 30°C). Znane są g. termofilne (np. Talaromyces emersonii żyjący w temperaturze 35–55°C) oraz kriofilne (np. Chionaster wchodzący w skład krioplanktonu). Nie wymagają do życia światła, natomiast potrzebują dużej wilgotności powietrza i podłoża. Są heterotrofami odżywiającymi się martwą (saprofity) i żywą (pasożyty) materią organiczną. Spotyka się je w glebie, ściółce leśnej, na martwych szczątkach roślin i zwierząt, wydzielinach roślin, odchodach zwierzęcych oraz w organizmach żywych. Niektóre grzyby żyją w symbiozie z innymi organizmami, np. z roślinami wyższymi (mikoryza), glonami (porosty). Grzyby są ważnym ogniwem w obiegu materii (w ekosystemach stanowią poziom reducentów), użyźniają glebę, wywołując choroby, spełniają funkcję regulatora liczebności populacji wielu gatunków roślin i zwierząt. Mają też ważne znaczenie dla gospodarki człowieka, m.in.: stanowią przysmak kulinarny, biorą udział w fermentacji alkoholowej, dostarczają leków (np. penicylinę), mają zastosowanie w piekarnictwie. Wywołują też szkody: przyczyniają się do psucia produktów żywnościowych, niszczenia budynków, drewna, skór, tkanin, powodują choroby roślin i zwierząt hodowlanych, zmniejszając ich wartość produkcyjną, a także choroby człowieka.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt