Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gwiazdnica

(botanika leśna, rośliny zielne), Stellaria – rodzaj z rodziny Caryophyllaceae (goździkowate) reprezentowany we florze Polski przez 10 gatunków. W lasach zwykle 4 gatunki.  Gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea L.) o  liściach wąskolancetowatych, długo zaostrzonych, ustawionych prostopadle do łodygi i dużych, białych kwiatach jest gatunkiem charakterystycznym dla grądów (związek Carpinion betuli). Gwiazdnica długolistna (Stellaria longifolia H. L. Mühl. ex Willd.) ma kanciastą łodygę, wąskolancetowate oraz żółtozielone liście szorstkie, a płatki prawie do nasady rozcięte. Gatunek charakterystyczny dla związku Vaccionio-Piceion (bory świerkowe) i zespołu Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna na torfie). Gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum L.) wyróżnia się kruchą, obłą i owłosioną łodygą oraz jajowatosercowatymi liśćmi, u dołu i w części środkowej na ogonkach. Gatunek charakterystyczny dla związku Alno-Ulmion (lasy łęgowe – olszowe, jesionowo-olszowe i wiązowo-jesionowe) oraz zespołu Stellario nemorum-Alnetum (łęg olszowy gwiazdnicowy). Gwiazdnica błotna (Stellaria palustris Retz.) ma łodygę nagą, niekiedy pokrytą nalotem woskowym, 4-kanciastą i liście siedzące, równowąskie lub lancetowate, na brzegu gładkie. Występuje na wilgotnych łąkach, często także w olsach. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz

Zdjęcia

gwiazdnica

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt