Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

hipertroficzna gleba leśna

(Gleboznawstwo leśne), hipertroficzna gleba leśna, to pojęcie użyte w opracowaniu → Atlas gleb leśnych Polski do określenia wyjątkowo żyznych gleb. Stosując → ITGL uzyskano zróżnicowane troficznie gleby. Część z nich wyróżniała się szczególnie zasobnymi skałami macierzystymi bogatymi w węglan wapnia, na których wystąpiły najżyźniejsze rędziny, czarnoziemy, czarne ziemie, gleby brunatne, gleby deluwialne i mady. Omawiane bardzo bogate gleby, tworzące siedliska wyjątkowo żyznych lasów osiągały wartość ITGL ponad 36,0. Wymienione przypadki odznaczały się wyjątkowo bujną roślinnością i związane były na wyżynach z bogatymi odmianami grądów (Tilio – Carpinetum typicum forma wyżynna), na terenach niżowych poza grądami towarzyszyły zbiorowiskom nawiązującym do łęgów (FicarioUlmetum chrysosplenietosum). Powierzchnie leśne z glebami o tak wysokim indeksie trofizmu zasługują na odrębne traktowanie. Należałoby rozważyć utworzenie nowego typu siedliskowego lasu dla takich gleb. Mógłby to być na przykład „las bardzo żyzny”. Szukając hipertroficznej gleby leśnej z pomocą używanego w kartografii siedlisk → SIG, należy przyjąć jego zbliżoną do → ITGL wartość informacyjną w zakresie oceny trofizmu gleb. Załączone fotografie prezentują gleby eutroficzne, które można nazwać także hipertroficznymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Brożek S., Zwydak M., Pacanowski P. 2011: Odmiany troficzne podtypów gleb jako jednostki niższego rzędu w systematyce gleb w lasach. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 124- 132.
Brożek S., Zwydak M., Lasota J. 2008. Liczbowy indeks troficznych odmian podtypów gleb bielicowych i rdzawych. Rocz. Glebozn. T. LIX, 1, 7-17.

Publikacje powiązane tematycznie

Brożek S., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Lasota J. 2007. Kierunki doskonalenia metod ozpoznawania siedlisk leśnych. Sylwan.2, 26-34.
Brożek S. 2011. Gleby siedlisk leśnych terenów chronionych nizin i wyżyn Polski – synteza badań. Rocz. Glebozn. LXII, 190 – 198.
Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E. 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 133- 149.
Brożek S., Zwydak M., Lasota J. 2008. Liczbowy indeks troficznych odmian podtypów gleb bielicowych i rdzawych. Rocz. Glebozn. T. LIX, 1, 7-17.
Brożek S., Zwydak M., Pacanowski P. 2011: Odmiany troficzne podtypów gleb jako jednostki niższego rzędu w systematyce gleb w lasach. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 124- 132.
Lasota J., Brożek S., Zwydak M., Wanic T. 2011. Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci grądów. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 73- 92.
Lasota J., Brożek S., Zwydak M.,Wanic T. 2011. Różnorodność gleb żyznych buczyn i grądów. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 93- 108.
Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Brożek S. 2011. Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 54- 72.
Wanic T., Brożek S., Lasota J., Zwydak M. 2011. Różnorodność gleb olsów i łęgów. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 109- 123.
Zwydak M., Lasota J., Brożek S., Wanic T. 2011: Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych. Rocz. Glebozn. LXII, 4, 39-53.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

hipertroficzna gleba leśna
hipertroficzna gleba leśna
hipertroficzna gleba leśna

Rysunki

hipertroficzna gleba leśna

Tabele

Mapy

Filmy

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt