Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

historia wydań Klasyfikacji gleb leśnych Polski

(Gleboznawstwo leśne), historia opracowań naukowych służących klasyfikowaniu bądź systematyzowaniu gleb w lasach została zapoczątkowana tuż po zakończeniu II wojny światowej. Lasy Państwowe rozpoczęły systematyczne urządzanie lasów, które rozpoczynało się od rozeznania warunków przyrodniczych. Początkiem tych prac było kartowanie gleb, które ujmowano w typy siedlisk. Poniższe dane bibliograficzne odzwierciedlają powstawanie kolejnych wydań dokumentów pokazujących możliwości nauki i potrzeby praktyki leśnej w tym zakresie:
1. Królikowski L. 1951. Wytyczne do opisu gleb przy prowadzeniu prac urządzeniowych w lasach państwowych. CZLP (powiel).
2. Instrukcja Urządzania lasu. 1957. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. PWRiL. Warszawa. s. 11-29. Prace gleboznawcze dla opracowania mapy glebowej.
3. Klasyfikacja gleb leśnych. 1966. Praca zbiorowa. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych. Warszawa.
4. Klasyfikacja gleb leśnych. 1969. Praca zbiorowa (II Opracowanie). Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych PTG. Warszawa.
5. Klasyfikacja gleb leśnych 1973. Praca zbiorowa. Wydanie II. PTG . Warszawa.
6. Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. Wydanie III PTG. CILP. Warszawa.
7. Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt