Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

holotyp

(botanika leśna, systematyka roślin), według „Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej” – jeden okaz lub ilustracja użyta przez autora nazwy taksonu lub wskazana przez niego jako typ nomenklatoryczny.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
McNeill J i in. 2006. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code). http://ibot.sav.sk/icbn/framest/0001Viennatitle.htm

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt