Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

hydrologia

(Gleboznawstwo leśne), nauka zajmująca się badaniem wody w środowisku przyrodniczym, wody powierzchniowej oraz wody zawartej w litosferze i atmosferze. Hydrologia leśna, to dział hydrologii lądowej badająca zjawiska i procesy związane z wodą w lasach. Hydrologia obejmuje wiele działów szczegółowych, jak: glacjologia (wody lodowcowe), kriologia (wody w postaci lodu), krenologia (wody źródeł), potamologia (wody rzek i potoków), paludologia (wody bagien), limnologia (wody jezior, zbiorników wodnych), oceanografia (wody mórz i oceanów), hydrogeologia (wody podziemne). Hydrologia dostarcza danych do prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności, a także rolnictwa i przemysłu. Woda w glebie jest prezentowana jako → faza ciekła gleby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2011. Hydrologia ogólna. PWN Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2011. Hydrologia ogólna. PWN Warszawa.
Prochal P. (red.) 1989. Podstawy melioracji rolnych t. I, II. PWRiL, Warszawa.
Babiński S. 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR, Warszawa.
Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1999. Ochrona gruntów przed erozją. IUNiG, Puławy.
Prochal P. 1987. Melioracje przeciwerozyjne. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.

Powiązane hasła

faza ciekła gleby

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt