Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

illit

(Gleboznawstwo leśne), minerał skał osadowych zaliczany do grupy ilastych. Jest zasadowym glinokrzemianem potasu i glinu (K,H3O+)Al2[(OH)2/AlSi3O10], posiada twardość 1-2, gęstość 2,6-2,9, rysę białą i doskonałą łupliwość widoczną pod mikroskopem. Bywa biały, szary, żółtawy, zielonawy, czerwonobrunatny. Powstaje wskutek degradacji muskowitu, a także w drodze wietrzenia skaleni. Razem z innymi minerałami ilastymi, takimi jak → wermikulit, → smektyt, → kaolinit tworzy frakację ilastą w glebach. Jest bardzo rozpowszechniony. Występuje we frakcji iłowej skał macierzystych większości gleb Polski, a liczne przykłady prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J.1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

ił illitowy - poznański

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt