Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

iloraz wilgotnościowy Szymkiewicza

(meteorologia i klimatologia leśna), wskaźnik oceny stosunków wilgotnościowych obliczany wg wzoru q=P/i gdzie P - suma roczna opadów (mm), i - suma średnich miesięcznych wartości wskaźnika parowania. Wartość i można obliczyć wg wzoru: i=(760/B-Et)*d gdzie B - średnie miesięczne ciśnienie atmosferyczne (mmHg), Et - ciśnienie pary wodnej nasyconej (mmHg) przy średniej miesięcznej temperaturze powietrza, d - średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Niedźwiedź T. 2003. Słownik meteorologiczny. Wyd. IMGW. Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt