Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ilość dwutlenku węgla (CO2) pochłoniętego netto przez lasy i inne grunty

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), wyrażona w megagramach (Mg) różnica pomiędzy: 
1) ilością dwutlenku węgla (CO2), zaabsorbowaną  w oznaczonym czasie przez lasy i inne grunty we władaniu podmiotu prowadzącego gospodarkę leśną w gospodarstwie leśnym, z ich atmosfery zewnętrznej w wyniku procesów fizjologicznych, w tym głównie procesu fotosyntezy, a 
2) ilością:
a) dwutlenku węgla (CO2), która w tym czasie przedostała się z lasów oraz innych gruntów do ich atmosfery zewnętrznej w wyniku procesów fizjologicznych oraz procesów biodegradacji, w tym mineralizacji, substancji organicznych, wchodzących w skład tych lasów i gruntów,
b) dwutlenku węgla (CO2), zawartego w surowcu drzewnym oraz innych elementach lasów lub innych gruntów , jeżeli w tym czasie elementy te przestały być częściami składowymi lasów i gruntów, głównie w wyniku działalności człowieka.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt