Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

imisja

(Gleboznawstwo leśne), według GUS imisja to ilość danego zanieczyszczenia pyłowego lub gazowego w jednostce objętości powietrza (inaczej: stężenie) i osiadających na powierzchni ziemi. Stężenia zanieczyszczeń służą do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza poprzez porównanie ich z dopuszczalnymi poziomami substancji w powietrzu. Zanieczyszczenia gazowe to: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), węglowodory (CnHm) oraz tzw. "utleniacze" czyli substancje wtórne, powstające na drodze reakcji fotochemicznych podstawowych zanieczyszczeń, czyli ozon, dwutlenek azotu, formaldehyd, akroleina i inne. Zanieczyszczenia pyłowe dzieli się w zależności od wymiarów ziaren i w zależności od źródła pochodzenia. Zanieczyszczenia pyłowe powstają w procesach produkcyjnych i procesach spalania dla pozyskania energii. Szczególnie duże ilości pyłów powstają przy spalaniu paliw stałych. O stopniu szkodliwości pyłów decyduje ich stężenie w atmosferze, skład chemiczny i mineralogiczny. Z pyłów mineralogicznych najbardziej szkodliwy jest kwarc (krzemionka koloidalna).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

GUS. Definicja wg Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Publikacje powiązane tematycznie

Greszta J., Morawski S. 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.
Baran S., Turski R. 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin.
Greinert H., Greinert A. 1999. Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej. Zielona Góra.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt