Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

infiltracja

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), tereny zielone ograniczają wydatnie powierzchniowy spływ wody. W warunkach naturalnego podłoża (gleby) następuje infiltracja, czyli wsiąkanie wody w głębsze warstwy ziemi, co ma znaczenie w procesach życiowych roślin i ogranicza zjawiska powodziowe. W miastach zjawisko infiltracji nie występuje lub jest widoczne w ograniczonym zakresie, ponieważ woda opadowa spływa po utwardzonych, nieprzepuszczających jej nawierzchniach do systemu kanalizacji burzowej. Drzewa w znacznym stopniu ograniczają spływ wód opadowych. W zadrzewieniach, w związku z wolniejszym topnieniem śniegu, płytszym przemarzaniem gleby, zróżnicowaną strukturą gleby oraz z większą możliwością pionowego przenikania wody w pobliżu systemów korzeniowych drzew, występuje szereg czynników stwarzających warunki do przekształcenia niepożądanego spływu powierzchniowego w spływ podziemny.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa.

Powiązane hasła

ewapotranspiracja

Zdjęcia

infiltracja
infiltracja
infiltracja
infiltracja

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt