Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

informacja wtórna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), niematerialny składnik majątkowy we władaniu Lasów Państwowych, będący każdą jednostką wiedzy sformalizowanej, pojawiającą się w danej strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych w wyniku przetworzenia informacji pierwotnych, o których mowa w pkt.4, albo informacji pierwotnych oraz innych informacji wtórnych, będących w posiadaniu tej struktury. Każda informacja wtórna ma swoją nazwę, konkretną wartość (inne cechy indywidualizujące).Dokument bazy danych Lasów Państwowych : składnik majątkowy we władaniu Lasów , zawierający zbiór odpowiednio uporządkowanych (oraz odpowiednio demonstrowanych) informacji pierwotnych oraz wtórnych, o których mowa w pkt.4) oraz pkt.5), utrwalonych na nośnikach papierowych, innych nośnikach poza-elektronicznych lub na nośnikach elektronicznych (w tym ostatnim przypadku zwykle  demonstrowany na ekranie monitora komputerowego / z opcją wydruku/ w następstwie uporządkowania /przetworzenia/ informacji pierwotnych i wtórnych).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt