Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inspektor nadzoru inwestorskiego

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), osoba mogąca pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, która jest uczestnikiem procesu budowlanego przez zastąpienie inwestora na budowie. Konieczność zatrudnienia przez inwestora takiej osoby jest określona w pozwoleniu na budowę i wynika z przepisów (Dz.U. 2001 Nr 138, poz.1554). Głównym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora (zleceniodawcy), a więc kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i jakości robót, stosowanych materiałów oraz przeprowadzenia odbioru robót. Ma prawo dokonywać wpisów do dziennika budowy, żądać od kierownika budowy usunięcia usterek oraz prowadzenia budowy zgodnie z projektem, a w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób wstrzymania budowy. Z mocy prawa budowlanego nie można łączyć funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt