Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

INSPIRE; Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie

(geomatyka), (akronim z ang.: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) zbiór prawnych środków organizacyjnych i technicznych mających zapewniać powszechny dostęp do zbiorów danych przestrzennych i związanych z nimi usług w krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Dane dotyczą środowiska oraz polityki i działań mogących oddziaływać na środowisko. Podstawowym dokumentem prawnym INSPIRE jest Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej oraz stopniowo wdrażane w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisy implementacyjne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Powiązane hasła

GMES

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt