Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Instrukcja urządzania lasu

(urządzanie lasu), akt normalizacji wewnętrznej w Lasach Państwowych porządkujący zakres, formę i sposoby technicznego wykonania dokumentacji do projektu planu urządzenia lasu zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń wydanych na mocy tych ustaw oraz odpowiednich zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawach dotyczących gospodarki leśnej (w tym „Zasad hodowli lasu” oraz „Instrukcji ochrony lasu” i „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych”). Ze względu na częste zmiany przepisów prawnych oraz z powodu doskonalenia technologii prac inwentaryzacyjnych i projektowych „Instrukcja urządzania lasu” jest co pewien czas aktualizowana (nowelizowana).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, Wprowadzenie

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt