Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Instytut Badawczy Leśnictwa

(historia i tradycja leśna), powołany w 1930 r. przez Ministra Rolnictwa jako Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych w Warszawie, Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1934 r. Zakład przekształcony został w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, którego zadaniem było prowadzenie badań i doświadczeń naukowych w zakresie gospodarowania lasami państwowymi oraz pomoc w naukowo uzasadnionym rozstrzyganiu zagadnień gospodarczych. Reaktywowany po II wojnie światowej przyjął obecną nazwę „Instytut Badawczy Leśnictwa”, rozwinął swą działalność tworząc filię i oddziały, rozszerzył również zakres prac obejmując prawie wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem lasów i leśnictwa. Obecnie pracuje pod nadzorem Ministra Środowiska. Organami Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i opiniodawczym Instytutu; posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Mała encyklopedia leśna, 1980, praca zbiorowa, red. Molenda Tadeusz, PWN

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt