Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Instytut Ochrony Przyrody (IOP) PAN w Krakowie

(Ochrona przyrody), Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.
Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.
Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.
Początki Instytutu sięgają 1919 roku, kiedy w grudniu powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która od lutego 1920 r. działała pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera. Po kolejnych licznych przekształceniach nazw i struktury, od 1993 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN funkcjonuje pod obecną nazwą.
Na stronie Instytutu dostępnym są następujące elektroniczne bazy danych:
Atlas ssaków Polski
Atlas płazów i gadów Polski
Baza danych „Gatunki obce w Polsce”
Baza danych GEOSITES Baza danych GEOCONSERVATION
Łąki w Karpatach polskich
oraz wydania elektroniczne książek:
Gatunki obce w faunie Polski
Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt