Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

integralność obszaru Natura 2000

(Ochrona przyrody), to spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art.5


(Ochrona przyrody), integralność obszaru Natura 2000 jest jednym z elementów oceny przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określonym w art. 66 powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt