Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

intensywność cięć

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Pojęcie odnoszące się do cięć rębnych z zastosowaniem przerębowo-zrębowego i przerebowego sposobu zagospodarowania lasu, a także cięć uzytkowania przedrębnego. Intensywność cięć wyraża się stosunkiem miąższości (pierśnicowego pola przekroju) usuniętych drzew do miąższości (pierśnicowego pola przekroju) drzewostanu przed wykonaniem cięcia odnowieniowego lub pielęgnacyjnego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko,1996. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. Jaworski A., 2013. Hodowla Lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt