Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

intensywność selekcji

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), oznacza jak bardzo grupa osobników lub wybrany osobnik różni się na korzyść od średniej w jednostkach odchylenia standardowego. Intensywność selekcji powoduje zmianę frekwencji genów i różnicuje osobniki pod względem szansy uzyskania potomstwa.
  
 δp  - fenotypowe odchylenie standardowe
 s – różnica selekcyjna

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Sabor J., 2000. Nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych. Część III. Podstawy selekcji drzew. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie Giertych M., 1989. Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt