Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

introdukcja gatunkowa

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), introdukcja ekologiczna [łac. introductio = wprowadzenie], świadome i celowe wprowadzenie przez człowieka nowego gatunku (lub odmiany) na tereny leżące poza zasięgiem jego naturalnego występowania; jest ingerencją człowieka w naturalny układ stosunków ekologicznych panujących na danym obszarze i pociąga za sobą czasami nieprzewidywalne i niekorzystne zmiany w biocenozach. Niektóre introdukowane gatunki wykazują się na nowych obszarach dużą ekspansją ekologiczną i mogą nawet doprowadzić do wyparcia gatunków rodzimych. Powodują też często niekorzystne skutki dla środowiska i gospodarki człowieka. Liczne przykłady bezmyślnej introdukcji gatunkowej dostarczył kontynent australijski: np. sprowadzenie w 1859 królika europejskiego do Australii spowodowało, że rozmnożył się on nadmiernie i w rezultacie stał się groźnym szkodnikiem pól i łąk. Podobna sytuacja dotyczyła sprowadzenia na ten teren opuncji, która w wyniku szybkiego rozprzestrzenienia się stała się trudnym do wytępienia chwastem zagłuszającym zasiewy warzyw, pszenicy i traw na łąkach. Introdukcja gatunkowa przynosi też korzystne skutki. Stosuje się ją w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Polega ona na uprawie nowych sprowadzonych w dany rejon gatunków lub odmian roślin, naturalizacji obcych gatunków drzew odznaczających się większą produktywnością od gatunków rodzimych. Przykładem introdukowanych gatunków roślin w Polsce są ziemniak (Solanum tuberosum), czeremcha amerykańska (Prunus serotina), dąb czerwony (Quercus rubra). Introdukowanymi w Polsce zwierzętami są np. ryby: tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), amur biały (Ctenopharyngodon idella). Gatunki te nie spowodowały zaburzeń w ekosystemach wodnych, ponieważ odżywiają się pokarmem niewykorzystywanym przez gatunki rodzime.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt